fbpx

Privacy Policy

Gewijzigd op 20 augustus 2019,


MIJNDESIGN, gevestigd aan Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://mijndesign.online
Voorstraat 14
9291 CK, Kollum
0850653966
Daney Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van MIJNDESIGN Hij is te bereiken via daney@mijndesign.online

Persoonsgegevens die wij verwerken

MIJNDESIGN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer er gebruik wordt gemaakt van een contactformulier:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP (locatie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijndesign.online, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MIJNDESIGN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

Geautomatiseerde besluitvorming

MIJNDESIGN neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIJNDESIGN) tussen zit. MIJNDESIGN gebruikt hiervoor Quriobot (onze online chatbot). Gegevens worden alleen verwerkt wanneer de chatbot gebruikt wordt. Hiervoor wordt eerst om toestemming gevraagd.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MIJNDESIGN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens – 5 jaar
  • E-mail adres – 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

MIJNDESIGN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MIJNDESIGN gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MIJNDESIGN gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: consumentenbond.nl


CookieTypeLooptijdOmschrijving
_fbp03 monthsThis cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website.
_ga02 yearsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gat_gtag_UA_151906044_101 minuteGoogle uses this cookie to distinguish users.
_gid01 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
_hjid011 monthsThis cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.
_hjIncludedInSample0This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate Heatmaps, Funnels, Recordings, etc.
cartflows_session_1198030 minutes
ClientId01 year
cookielawinfo-checkbox-advertisement011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Advertisement”.
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category “Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.
cookielawinfo-checkbox-other011 months
cppro-ft07 years
cppro-ft-style0
cppro-ft-style-temp01 day
fr13 monthsThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
OIDC16 months
OutlookSession1
viewed_cookie_policy01 hourThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
wcf-visited-flow-119801 year
woocommerce_cart_hash0This cookie is set by WooCommerce. The cookie helps WooCommerce determine when cart contents/data changes.
woocommerce_items_in_cart0
wp_woocommerce_session_5a31144c4b5a9ade0ba257177e66e68012 days


Cookie instellingen


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MIJNDESIGN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mijndesign.online.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MIJNDESIGN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MIJNDESIGN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijndesign.online

Samenwerken?

Op zoek naar krachtige designs en websites waarbij de gebruiker centraal staat? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij gaan graag met je aan tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken. Bij ons krijg je altijd een gratis adviesgesprek!

Scroll naar top